חודש: נובמבר 2023

פנימיות היהדות

משמעותה ההיסטורית של  היהדות התורה, המורכבת מחמשת ספרי משה, היא היסוד שעליו בנויה האמונה היהודית כולה. אי אפשר להפריז בחשיבותו ההיסטורית, שכן היא מתעדת את הברית בין אלוהים לעם היהודי בהר סיני. ההקשר ההיסטורי הזה הוא מכריע, שכן הוא מסמל את הקשר הייחודי בין אלוהים לעם היהודי. התורה אינה רק מערכת של כללים ומצוות אלא ….  Read More